Över 25 års erfarenhet i branschen

Profound har lösningen!

Profound

Jordankartjänst

Profound i samarbete med Jordankartjänst i Göteborg

Sedan starten 1990 har vi utvecklat Profound Jordankare. ProFound konstruerar och tillverkar jordankare för grundläggning utan grävning.

Montering kan ske i alla markförhållanden, såväl i färdiggjord mark som obearbetad mark - inga förstörda ytor efter montering. Grundankaret kan anpassas till de mest skiftande behov, allt från enkla staket, altaner till stora kraftledningsstolpar, bullerblank, carports, belysnings, antennmaster osv.

Montering utförs av våra utbildade montörer i Göteborg med omnejd. Vi utför även ovanmarkmontage. ProFound utvecklar ständigt nya användningsområden för grundankaret tillsammans med användarna.

Kontakta gärna oss om du är intresserad av våra tjänster!