ProFound

ProFound jordankare - ett fundament som står för styrka och smidighet

Vår styrka är väl utvecklade, testade, typgodkända och patenterade varmgalvade produkter, vilket borgar för hög kvalitet och funktionell användning.

Våra kunder är byggare, anläggare, stat och kommuner, men även för tillverkande företag öppnar vi nya möjligheter. Samarbete på ett tidigt stadium kan ge bra lösningar på grundläggning och montage av de mest skilda produkter.

Altaner, skyltar, stängsel, flaggstänger och mindre byggnader är några exempel. Tillverkning sker i produktionsanläggning utrustad med moderna maskiner, centralt belägen i Västsverige.

ProFound Production AB är ett helägt dotterbolag till Ajab Smide AB.

Körlärare