Bygg & Entreprenad
2021-11-08 15.23.15
IMG_0701
IMG_0705
Staket1.jpeg

Brf Stenbacken 4 gav oss förtroendet att utföra entreprenaden på fastigheten.

Från gräsmatta med buskar till parkering. Delvis ny utepalts med ny panel, stolpar och Pergolatak. Nya dagvattenledningar och dräneringar vid dessa. Kantsten och gångar. Staket, räcken och cyckelhus. Nya rännor och rör. Entretak mm

IMG_0673
20190819_152746_resized_1
20190821_115844_resized_1
20190830_144009_resized_1
20190902_191246_resized_1

Uppdragsgivare: Trafikverket

Byggnation av bullerskärmar