Jordankare


Profound i samarbete med JOKAB /      Jordankartjänst i Göteborg


Sedan starten 1990 har vi varit med och utvecklat Profound Jordankare. Profound konstruerar och tillverkar Jordankare för grundläggning utan grävning


Montering kan ske i alla markförhållanden, såväl i färdiggjord mark som obearbetad mark. Inga förstörda ytor efter montering.


Grundankaret kan anpassas till de mest skiftande behov, allt från enkla staket, altaner till stora kraftledningsstolpar, bullerblank, carports, belysnings, antenn -master.. osv..


Montering utförst i "nästan" hela Sverig. Vi utför även de flesta montage och byggnationer ovan mark.


 Vi utvecklar nya användningsområden för grundankaret   tillsammans med tillverkare och beställareTotalkostnaden ( tid och pengar ) reduceras kraftigt.   Vår produkt är testad, varmgalvad, patenterad samt typgodkänd.