Bullerplank i Göteborg

Bullerskydd och bullerskärmar för ökad trivsel i utemiljöer

Vilket bullerplank behöver du?

Vårt mål är att hitta en lösning som passar dina behov och miljö. Du är välkommen att kontakta oss så ser vi på ditt behov och vilken typ av bullerplank som passar bäst för ändamålet. Vi platsbygger bullerplank i många olika modeller, och även efter dina specifika önskemål.

Vi bygger och monterar bullerplank och bullerskydd i Göteborg och hela Sverige.
JOKAB i Göteborg - Glädje, Kvalitet och Service sedan 1990!

Bullerplank Askim Göteborg

Bullerplank i Askim. Utförd sommaren -23

Bullerplank Säröleden Göteborg

400 meter bullerskärmar för att minska Bullernivån för nybyggnation. Vi monterade Fundament & Bullerskärmar.

Bullskyddsåtgärder i Hallsberg

I Hallsberg utförde vi på beställning från Trafikverket lokala bullskyddsåtgärder på 5 st fastigheter under hösten-23.

Bullerskärmar Örebro

På uppdrag från Trafikverket uppförde vi under hösten 2023 bullerskärmar för att minska bullernivån vid uteplatser.

Varför bullerskydd?

Bullerplank, eller ljudavskärmningar, används vanligtvis för att minska ljudnivån från vägar, järnvägar eller industriområden och ger flera fördelar.

Minskar bullerstörningar: En av de uppenbara fördelarna är att bullerplank kan minska den totala ljudnivån i närheten av områden där människor bor eller arbetar. Detta kan förbättra livskvaliteten och minska stressnivåerna hos de som bor i närheten.

Skyddar privatlivet: Bullerplank kan också användas för att skydda privatlivet för människor som bor nära trafikerade områden. Genom att blockera ljudet från passerande fordon eller människor kan bullerplank skapa en känsla av avskildhet och komfort.

Förbättrar trafiksäkerheten: Vid vägar eller järnvägar kan bullerplank minska distraktioner som orsakas av ljud, vilket kan bidra till att förbättra trafiksäkerheten genom att förhindra att förare eller fotgängare distraheras av ljud från trafiken.

Skyddar mot luftföroreningar: Vissa studier tyder även på att bullerplank kan bidra till att minska spridningen av luftburna föroreningar från trafiken genom att blockera vindar som bär föroreningarna.

Estetisk förbättring: Utöver deras funktionella fördelar kan bullerplank också bidra till den estetiska miljön genom att använda olika material och design som kompletterar omgivningen.

Sammanfattningsvis kan bullerplank vara en användbar och mångsidig lösning för att förbättra livskvaliteten, säkerheten och miljön i områden som påverkas av buller från trafik eller industriell verksamhet.

Kvalitet

  • Policy för kvalitetsarbetet inom JOKAB / JORDANKARTJÄNST
  • Det övrgripande syftet med vårt kvalitetsarbete är att uppnå avtalad kvalitet på ett sätt som skapar tilltro till vår verksamhet.
  • Vårt kvalitetsarbete utgår från formulerade kvalitetskrav och är en angelägenhet för såväl oss själva som för våra beställare.
  • Flexibilitet, effektivitet, kvalitet och miljötänkande är fyra nyckelord inom vår verksamhet.

Miljö

  • Riksdag och regering har beslutat att ”Målet med miljöpolitiken är att skydda människors hälsa, bevara den biologiska mångfalden, främja en långsiktigt god hushållning med naturresurser samt skydda natur och kulturlandskap”.
  •  Företaget följer de allmänna hänsynsregler som anges i Miljöbalken Våra åtaganden genomsyras av en väl definierad målsättning, som är fastslagen och formulerad i följande miljöpolicy.
TOP