Jordankare i Göteborg

Profound i samarbete med JOKAB Jordankartjänst i Göteborg

Jordankare klarar tryck-, drag- och horisontalbelastning

Jordankare ger dig unika möjligheter att förankra vad du vill, var som helst på ett enkelt och ekonomiskt sätt. Ingen grävning eller gjutning behövs, inga problem med markskador.

Grundankaret kan anpassas till de mest skiftande behov, allt från enkla staket, altaner till stora kraftledningsstolpar, bullerblank, carports, belysning- och antennmaster osv.

JOKAB i Göteborg - Glädje, Kvalitet och Service sedan 1990!

Jordankare för bullerplank Mölnlycke, Göteborg

På uppdrag utav BRA, monterade vi jordankare för ett riktigt rejält bullerplank våren 2023.

Fundamentet när du vill förankra och stabilisera

Jordankaret finns i olika dimensioner och med olika fästen beroende på vilken konstruktion som skall bäras upp. Med hjälp av hydraulverktyg drivs jordankaret ner i marken.

Montering av jordankare

ProFound Jordankare består av ett inre kamstål med krona och ett ytterrör med vingar. Neddrivningen sker med hand- eller maskinburen hydraulhammare. När neddrivningen är avslutad dras kamstålet uppåt med hjälp av ett dragverktyg. Den slitsade kronan, som är fäst vid kamstålets nedre del, tvingas uppåt och fälls ut i omgivande jord. Ytterröret låses mot det inre kamstålet. Låsningen sker på olika sätt beroende på ankartyp.

När ankaret är på plats monteras en adapter som är anpas­sad till den konstruktion som ankaret skall bära.

Montering utförst i "nästan" hela Sverige. Vi utför även de flesta montage och byggnationer ovan mark. Vi utvecklar nya användningsområden för grundankaret tillsammans med tillverkare och beställare.

Profound i samarbete med JOKAB

Sedan starten 1990 har vi varit med och utvecklat Profound Jordankare. Vi har lång erfarenhet av krav på kvalitet och ständiga förbättringar vad gäller svets och smide. Vi är underleverantörer till större byggfirmor och entreprenader men utför också arbeten för privatpersoner.

Hur säker vill du ha din fundamentering? Ett Profound Jordankare garanterar ett stabilt och stadigt markfundament. Efter att i över trettio år monterat olika sorters jordankare eller fundament kan vi garantera ett stabilt och säkert fundament som tål vind och andra påfrestningar.

Prova oss! För de flesta så blir det ett givet val av lösning för ditt fundament!

Jordankare - Så funkar det!

Kvalitet

  • Policy för kvalitetsarbetet inom JOKAB / JORDANKARTJÄNST
  • Det övrgripande syftet med vårt kvalitetsarbete är att uppnå avtalad kvalitet på ett sätt som skapar tilltro till vår verksamhet.
  • Vårt kvalitetsarbete utgår från formulerade kvalitetskrav och är en angelägenhet för såväl oss själva som för våra beställare.
  • Flexibilitet, effektivitet, kvalitet och miljötänkande är fyra nyckelord inom vår verksamhet.

Miljö

  • Riksdag och regering har beslutat att ”Målet med miljöpolitiken är att skydda människors hälsa, bevara den biologiska mångfalden, främja en långsiktigt god hushållning med naturresurser samt skydda natur och kulturlandskap”.
  •  Företaget följer de allmänna hänsynsregler som anges i Miljöbalken Våra åtaganden genomsyras av en väl definierad målsättning, som är fastslagen och formulerad i följande miljöpolicy.
TOP