Jordankare i Göteborg

Profound i samarbete med JOKAB Jordankartjänst i Göteborg

Profound i samarbete med JOKAB / Jordankartjänst i Göteborg

Sedan starten 1990 har vi varit med och utvecklat Profound Jordankare. Profound konstruerar och tillverkar Jordankare för grundläggning utan grävning Montering kan ske i alla markförhållanden, såväl i färdiggjord mark som obearbetad mark. Inga förstörda ytor efter montering. Grundankaret kan anpassas till de mest skiftande behov, allt från enkla staket, altaner till stora kraftledningsstolpar, bullerblank, carports, belysnings, antenn -master.. osv..

Montering utförst i "nästan" hela Sverig. Vi utför även de flesta montage och byggnationer ovan mark. Vi utvecklar nya användningsområden för grundankaret tillsammans med tillverkare och beställare Totalkostnaden ( tid är pengar ) Tiden kan reduceras kraftigt. Vår produkt är testad, varmgalvad, patenterad samt typgodkänd.

Profound Jordankare Px 42/1000

Hur säker vill du ha din fundamentering?Ett Profound Jordankare garanterar ett stabilt och stadigt markfundament.Efter att i över trettio år monterat olika sorters jordankare eller fundament kan vi garantera ett stabilt och säkert fundament som tål vind och andra påfrestningar.

Prova oss! För de flesta så blir det ett givet val av fundamentering

 

Kvalitet

  • Policy för kvalitetsarbetet inom JOKAB / JORDANKARTJÄNST
  • Det övrgripande syftet med vårt kvalitetsarbete är att uppnå avtalad kvalitet på ett sätt som skapar tilltro till vår verksamhet.
  • Vårt kvalitetsarbete utgår från formulerade kvalitetskrav och är en angelägenhet för såväl oss själva som för våra beställare.
  • Flexibilitet, effektivitet, kvalitet och miljötänkande är fyra nyckelord inom vår verksamhet.

Miljö

  • Riksdag och regering har beslutat att ”Målet med miljöpolitiken är att skydda människors hälsa, bevara den biologiska mångfalden, främja en långsiktigt god hushållning med naturresurser samt skydda natur och kulturlandskap”.
  •  Företaget följer de allmänna hänsynsregler som anges i Miljöbalken Våra åtaganden genomsyras av en väl definierad målsättning, som är fastslagen och formulerad i följande miljöpolicy.
TOP