Skyltmontage i Göteborg

Vi utför montering av skyltar på mark

Montera din skylt med jordankare som fundament

Vi arbetar i Göteborg med montage av skyltar som står på mark.
Skyltmontage med jordankare på parkeringar, som vägvisare och som områdesinformation.

JOKAB i Göteborg - Glädje, Kvalitet och Service sedan 1990!

Några skyltar vi monterat i Göteborg på senare tid

Lösningar anpassade för det specifika behovet.

Skyltmontage - Parkeringar, industriområden, fastigheter

Vi monterar skyltar med jordankare eller andra lämpliga lösningar beroende på skylttyp och skyltstorlek.

Det man ofta efterfrågar för dessa skyltar är en ekonomiskt prisvärd lösning som ändå är stabil, robust och hållbar över tid, där har vi ett utomordentligt konkurrenskraftigt alternativ.

Kvalitet

  • Policy för kvalitetsarbetet inom JOKAB / JORDANKARTJÄNST
  • Det övrgripande syftet med vårt kvalitetsarbete är att uppnå avtalad kvalitet på ett sätt som skapar tilltro till vår verksamhet.
  • Vårt kvalitetsarbete utgår från formulerade kvalitetskrav och är en angelägenhet för såväl oss själva som för våra beställare.
  • Flexibilitet, effektivitet, kvalitet och miljötänkande är fyra nyckelord inom vår verksamhet.

Miljö

  • Riksdag och regering har beslutat att ”Målet med miljöpolitiken är att skydda människors hälsa, bevara den biologiska mångfalden, främja en långsiktigt god hushållning med naturresurser samt skydda natur och kulturlandskap”.
  •  Företaget följer de allmänna hänsynsregler som anges i Miljöbalken Våra åtaganden genomsyras av en väl definierad målsättning, som är fastslagen och formulerad i följande miljöpolicy.
TOP