Bygg & Entreprenad

Jordankartjanst affärsidé är att vi skall kunna hjälpa våra kunder med bygget, från tanke till färdigt resultat.

Brf Stenbacken 4 gav oss förtroendet att utföra entreprenaden på fastigheten.Från gräsmatta med buskar till parkering. Delvis ny utepalts med ny panel, stolpar och Pergolatak. Nya dagvattenledningar och dräneringar utmed båda långsidorna. Kantsten och gångar. Staket, räcken och cyckelhus. Nya rännor och rör. Entretak mm

Jordankartjanst arbetar mot både privatpersoner samt större och mindre företag

JOKAB har funnits sedan 1988 när företaget startades. Vi arbetar med både konstuktionsarbeten och servicearbeten. JOKAB ligger i Göteborg och utför de flesta uppdragen i Västra Götaland.

Bransch: Bygg, Entreprenad, Smide och Service

1. Uppdragsgivare: Trafikverket

Ny altan och nytt uterum

2. Uppdragsgivare: Trafikverket

Byggnation av bullerskärmar

3. Beställare: SEAB
Staket: Tillverkning och montering.

4. Beställare: Privat
Tillverkning och montering av Aluminiumdörr med inlägg lika altan och övrigt hus

5. Uppdragsgivare KNM Trafiksystem

TOP