Stängsel & områdesskydd i Göteborg

Vi utför montering och reparationer av områdesskydd för ökad trygghet

Stängsel för villa, industri, förskolor, vägar osv

Vi arbetar med montage och reparation av stängsel, områdesskydd och grindar och kan erbjuda helhetslösningar, allt från reparation av en stolpe till större industrijobb.

Vi har flera olika typer av områdesskydd och vi tar gärna fram en skräddarsydd lösning.

JOKAB i Göteborg - Glädje, Kvalitet och Service sedan 1990!

Några stängsel och områdesskydd vi monterat i Göteborg på senare tid

Gemensamt är lösningar anpassade för det specifika behovet.

Allt inom områdesskydd i Göteborg

Vi monterar och reparerar stängsel, områdesskydd och grindar. Bland våra kunder finns privatpersoner, bostadsrättsföreningar, företag och kommuner.

Vilket slags stängsel behöver ni?

Vi finns i Göteborg med omnejd och hjälper dig med olika typer av områdesskydd från material till montering. Vi har stängsel av hög kvalitet med lång livstid och som är helt underhållsfritt. Vi har även stängsel till industri, idrottsarenor och anläggningar, skolor, förskolor, lekplatser osv.

Privatperson
Vi monterar s.k. gunnebostängsel, villastängsel, grindar och skydd för djur och skogsområde till förmånliga priser.

Företag & Kommun
Vi har omfattande erfarenhet av montering av områdesskydd och stängsel åt företag, runt industriområden och för kommunala verksamheter.

Områdesskydd som ökar tryggheten

Tryggheten är viktig: när vi är trygga kan vi ägna oss åt allt det som är värdefullt i livet. Vi kundanpassar områdesskyddet helt utifrån ditt behov, krav och områdets förutsättningar.

Några av våra stängsel vi erbjuder i Göteborg med fokus på trygghet och säkerhet

 • Villastängsel
 • Industristängsel
 • Förskolestängsel
 • Byggstängsel
 • Viltstängsel
 • Inhängnader
 • Stängsel för bollplan

Kvalitet

 • Policy för kvalitetsarbetet inom JOKAB / JORDANKARTJÄNST
 • Det övrgripande syftet med vårt kvalitetsarbete är att uppnå avtalad kvalitet på ett sätt som skapar tilltro till vår verksamhet.
 • Vårt kvalitetsarbete utgår från formulerade kvalitetskrav och är en angelägenhet för såväl oss själva som för våra beställare.
 • Flexibilitet, effektivitet, kvalitet och miljötänkande är fyra nyckelord inom vår verksamhet.

Miljö

 • Riksdag och regering har beslutat att ”Målet med miljöpolitiken är att skydda människors hälsa, bevara den biologiska mångfalden, främja en långsiktigt god hushållning med naturresurser samt skydda natur och kulturlandskap”.
 •  Företaget följer de allmänna hänsynsregler som anges i Miljöbalken Våra åtaganden genomsyras av en väl definierad målsättning, som är fastslagen och formulerad i följande miljöpolicy.
TOP