Svets & Smide i Göteborg

Vi utför svets och smidesarbeten för mark, anläggning och byggsektorn

Vi svetsar och smider efter dina behov

Metallbearbetning t.ex. konstruktioner för utemiljö som staket, räcken osv. Du är välkommen att kontakta oss så ser vi på ditt behov och ger förslag på lösning. 

Svets och smide i Göteborg och hela Sverige.
JOKAB i Göteborg - Glädje, Kvalitet och Service sedan 1990!

Svets av räcke i Tuve utanför Göteborg

Jordankare och montage räcken på Gång&Cykelbana i Tuve vintern 23/24. Trots rejäl tjäle i marken kunde arbetet utföras utan problem och tidsplanen kunde hållas.

Proffs på svets och smide!

För oss är svetsarbeten något vi gör varje dag, utmana oss gärna med ett riktigt kvalificerat svets- eller smidesprojekt!
Vi har lång erfarenhet av diverse smidesarbeten och stålkonstruktioner.

Hos oss kan du få professionell hjälp med servicesmide, industrismide och byggsmide, te.x. trappräcken, plattformar och ramper. Inom konstruktion har vi erfarenhet av att arbeta med allt från komplexa anläggningar till mindre omfattande konstruktioner.

Vi har lång erfarenhet av krav på kvalitet och ständiga förbättringar vad gäller svets och smide. Vi är underleverantörer till större byggfirmor och entreprenader men utför också arbeten för privatpersoner.

Kvalitet

  • Policy för kvalitetsarbetet inom JOKAB / JORDANKARTJÄNST
  • Det övrgripande syftet med vårt kvalitetsarbete är att uppnå avtalad kvalitet på ett sätt som skapar tilltro till vår verksamhet.
  • Vårt kvalitetsarbete utgår från formulerade kvalitetskrav och är en angelägenhet för såväl oss själva som för våra beställare.
  • Flexibilitet, effektivitet, kvalitet och miljötänkande är fyra nyckelord inom vår verksamhet.

Miljö

  • Riksdag och regering har beslutat att ”Målet med miljöpolitiken är att skydda människors hälsa, bevara den biologiska mångfalden, främja en långsiktigt god hushållning med naturresurser samt skydda natur och kulturlandskap”.
  •  Företaget följer de allmänna hänsynsregler som anges i Miljöbalken Våra åtaganden genomsyras av en väl definierad målsättning, som är fastslagen och formulerad i följande miljöpolicy.
TOP