Staket, räcken och grindar i Göteborg

Vi utför montering och reparationer av staket och räcken.

Specialräcken, altanräcken, smidesräcken, trafikräcken mm

Tillverkning och montering av staket, grindar olika sorters räcken mm. Inkluderat att reparera eller byta ut sektioner, lameller, paneler, stolpar eller delar som behöver åtgärdas.

JOKAB i Göteborg - Glädje, Kvalitet och Service sedan 1990!

Smidesräcke Litteraturgatan på Hisingen Göteborg

Här tillverkade vi under vintern 23/24 ett platsbyggt smidesräcke i trappor och ramper.

Hösten -23, nya räcken på en Gång- och Cykelbana i Hjällbo, Göteborg

Sträckan på nästan 1 km utfördes på ca 3 veckor med Jordankare och svetsade AM-räcken

Trappräcke i vackra Majorna, Göteborg

Olika staket och räcken vi monterat vid bostadshus

Ofta vill man ha staket och räcken till sin altan, vid höjdskillnad eller vid tomtgräns.

Staket och räcken som passar dina behov

Vi jobbar både med offentlig miljö och för privatpesoner t.ex. till altanen eller villan. Vi kan räcken, staket mm. Du kan även titta igenom våra bilder för att hitta exempel på staket och grindar som du gillar, kontakta oss gärna för offert på ett professionellt utfört jobb.

Kvalitet

  • Policy för kvalitetsarbetet inom JOKAB / JORDANKARTJÄNST
  • Det övrgripande syftet med vårt kvalitetsarbete är att uppnå avtalad kvalitet på ett sätt som skapar tilltro till vår verksamhet.
  • Vårt kvalitetsarbete utgår från formulerade kvalitetskrav och är en angelägenhet för såväl oss själva som för våra beställare.
  • Flexibilitet, effektivitet, kvalitet och miljötänkande är fyra nyckelord inom vår verksamhet.

Miljö

  • Riksdag och regering har beslutat att ”Målet med miljöpolitiken är att skydda människors hälsa, bevara den biologiska mångfalden, främja en långsiktigt god hushållning med naturresurser samt skydda natur och kulturlandskap”.
  •  Företaget följer de allmänna hänsynsregler som anges i Miljöbalken Våra åtaganden genomsyras av en väl definierad målsättning, som är fastslagen och formulerad i följande miljöpolicy.
TOP